GRILJE

Grilje su proizvod koji nudi dodatnu zvučnu i termičku izolaciju prozora, te ga upotpunjuje u jednu cjelinu koja u konačnici, osim izolacije, daje i estetski kompletan proizvod. Grilje nude nude bolji i kvalitetniji osjećaj, ne samo funkcionalno i estetski, nego i kao dodatna zaštita od provale, za veću sigurnost u Vašem domu.