ALU PROZORI

 

Aluminij je svoju primjenu pronašao u izradi prozora i vrata koja svojom malom težinom i dobrim mehaničkim svojstvima zadovoljavaju povećene statičke zahtjeve. Neograničena paleta boja nudi mogućnost izrade prozora i vrata u željenom tonu.

 

Aluminijski prozori sa ili bez prekinutog termičkog mosta

• zaokretni prozor
• otklopni prozor
• otklopno – zaokretni prozor
• otklopno zaokretni klizni prozor